Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 918/UBND-KTTH   Ngày ky´: 25/03/2020  
  Trích yếu: V.v kết nối hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành trong phòng, chống dịch COVID-19.  
Tệp đính kèm:
CVUB918_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình