Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 330/BC-UBND   Ngày ky´: 05/12/2022  
  Trích yếu: V/v Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT19093-1670152594791-76470690.docx
DT19093-1670152999159-91810842.xls
DT19093-1670152594791-76470690_converted(05.12.2022_09h06p55)_signed.pdf
DT19093-1670152999111-64371933(05.12.2022_09h09p08)_signed.pdf
PHU LUC 1 KEM THEO BC 330(05.12.2022_09h14p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình