Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3465/UBND-VXNV   Ngày ky´: 25/09/2020  
  Trích yếu: V/v chủ trương tham dự kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần 11 năm 2020  
Tệp đính kèm:
CVUB 3465_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến