Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2973/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/08/2020  
  Trích yếu: V/v tính thời gian công tác trước ngày 01/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2973_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến