Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 70/VPUB-VXNV   Ngày ky´: 10/01/2020  
  Trích yếu: V.v tham mưu triển khai thực hiện Công văn 32/BGDĐT-TĐKT ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  
Tệp đính kèm:
CVVP70_signed.pdf
32_BGDDT_TDKT.signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh