Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6064/UBND-VXNV   Ngày ky´: 05/11/2021  
  Trích yếu: V/v công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ quan, đơn vị  
Tệp đính kèm:
DT18405-1636029670376-15277147_nguyendinhtuan-04-11-2021_20h25p07.doc
DT18405-1636029670376-15277147_nguyendinhtuan-04-11-2021_20h25p07_converted(05.11.2021_19h40p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc