Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 60/TB-UBND   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V.v điều chỉnh nội dung Chỉ thị số 13/CT-UBND tỉnh ngày 08/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.  
Tệp đính kèm:
TBUB60_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc