Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 481/KH-UBND   Ngày ky´: 14/02/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Kế hoạch số 178-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới  
Tệp đính kèm:
DT1927-1676347099558-04352511.doc
DT1927-1676347099558-04352511(14.02.2023_16h35p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc