Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 911/KH-UBND   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT3548-1678784862168-37469482.doc
DT3548-1678784862168-37469482_converted(15.03.2023_08h49p42)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc