Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 89/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/01/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 và công tác quản lý, điều trị Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT336-1641524764106-79294954.doc
DT336-1641524764106-79294954(08.01.2022_20h31p40)_signed.pdf
Bao-cao.ket-qua-ra-soat-tiem-chung-vx-phong-covid-19-676_signed_NgocMTP.soyte_31-12-2021-13-49-31(31.12.2021_14h06p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc