Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 645/QĐ-UBND   Ngày ky´: 31/05/2022  
  Trích yếu: V/v công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8015-1653881752206-42508344.doc
DT8015-1653881752206-42508344(31.05.2022_08h07p15)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc