Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 73/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 09/12/2022  
  Trích yếu: V/v QĐ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 97/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19435-1670493901684-79839273.docx
DT19435-1670493901684-79839273_converted(09.12.2022_14h42p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh