Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5512/UBND-KTTH   Ngày ky´: 19/12/2022  
  Trích yếu: V/v đính chính danh mục công trình tại Công văn số 5071/UBND-KTTH ngày 19/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT20011-1671275963498-15448512.pdf
DT20011-1671276265613-41591417_nguyenthithanhbinh-18-12-2022_17h27p10.doc
DT20011-1671276265613-41591417_nguyenthithanhbinh-18-12-2022_17h27p10_converted(19.12.2022_07h53p07)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh