Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 395/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/04/2022  
  Trích yếu: V/v Bổ sung Danh mục xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2022 thuộc lĩnh vực Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
Tệp đính kèm:
DT5120-1649303874895-58204616.doc
DT5120-1649303874895-58204616_converted(08.04.2022_07h42p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh