Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 492/QĐ-UBND   Ngày ky´: 16/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Tư (lần đầu).  
Tệp đính kèm:
DT5240-1680856269461-54615869_vominhtam-15-04-2023_10h09p52.doc
DT5240-1680856269461-54615869_vominhtam-15-04-2023_10h09p52_converted(16.04.2023_13h14p27)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh