Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1091/UBND-VXNV   Ngày ky´: 17/03/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong thời gian tới  
Tệp đính kèm:
DT3719-1647397019187-49674224.doc
DT3719-1647397019187-49674224(17.03.2022_13h52p46)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc