Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1305/KH-UBND   Ngày ky´: 06/04/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước”  
Tệp đính kèm:
DT4959-1680677236711-12718086_syson-05-04-2023_13h51p07.doc
DT4959-1680677236711-12718086_syson-05-04-2023_13h51p07_converted(06.04.2023_10h28p23)_signed.pdf
DT4959-1680594502306-22203461(06.04.2023_15h28p28)_signed.pdf
DT4959-1680594502325-26478136(06.04.2023_15h29p37)_signed.pdf
DT4959-1680594502343-53429754(06.04.2023_15h30p36)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam