Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1001/QĐ-UBND   Ngày ky´: 30/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt điều chỉnh diện tích sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi kế hoạch năm 2020 và biện pháp tưới, tiêu của từng hệ thống công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1001_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung