Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4342/UBND-KTTH   Ngày ky´: 06/10/2022  
  Trích yếu: V/v chủ động triển khai công tác ứng phó thiên tai trong thời gian tới.  
Tệp đính kèm:
DT15659-1665024287558-31056953.pdf
DT15659-1665023964116-41469104_lehuyen-06-10-2022_10h48p04.docx
DT15659-1665023964116-41469104_lehuyen-06-10-2022_10h48p04(06.10.2022_11h00p55)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín