Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 163/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V/v Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế  
Tệp đính kèm:
DT5227-1680852238447-23669241.doc
DT5227-1680852238447-23669241(10.04.2023_15h02p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc