Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 58/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/08/2023  
  Trích yếu: V/v Quyết định quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT13303-1692844350068-56722496.doc
58 QDQPPL_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh