Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 654/UBND-VXNV   Ngày ky´: 21/02/2022  
  Trích yếu: V/v triển khai Kế hoạch phối hợp số 01-KH/BTGTU-UBND ngày 18/02/2022 giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT2295-1645169614054-40521357.doc
DT2295-1645169614054-40521357_converted(21.02.2022_09h29p23)_signed.pdf
01-KH-BTGTU-UBND.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc