Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1923/UBND-KTTH   Ngày ky´: 08/05/2022  
  Trích yếu: V/v chủ động tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2022  
Tệp đính kèm:
DT6691-1651835883249-61903587.doc
DT6691-1651835961633-40946667.pdf
DT6691-1651835883249-61903587_converted(08.05.2022_18h10p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình