Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5810/KH-UBND   Ngày ky´: 25/10/2021  
  Trích yếu: V/v Triển khai Chương trình hợp tác toàn diện giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VietnamAirlines) giai đoạn 2021-2025  
Tệp đính kèm:
DT17358-1634783057119-65536281.doc
DT17358-1634783057119-65536281_converted(25.10.2021_09h28p35)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc