Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2064/VPUB-TCDNC   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Nghị định số 59/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.  
Tệp đính kèm:
T6. CV giao CAT tham muu trien khai ND 59 cua CP quy dinh co so du lieu ve THA HS (VP).doc
T6. CV giao CAT tham muu trien khai ND 59 cua CP quy dinh co so du lieu ve THA HS (11.06.2020_16h06p22)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng