Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2415/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/12/2021  
  Trích yếu: V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tư (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT21728-1640682908275-22900208_vominhtam-28-12-2021_17h53p06.doc
DT21728-1640682908275-22900208_vominhtam-28-12-2021_17h53p06_converted(28.12.2021_20h36p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh