Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6410/UBND-VXNV   Ngày ky´: 24/11/2021  
  Trích yếu: V/v thực hiện thống nhất một số nội dung trong xây dựng cơ quan an toàn phòng, chống dịch COVID-19  
Tệp đính kèm:
DT19476-1637570223933-80127335.docx
DT19476-1637570223933-80127335_converted(24.11.2021_07h55p11)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc