Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4639/KH-UBND   Ngày ky´: 26/10/2022  
  Trích yếu: V/v KH Tổ chức Hội nghị “Nhận diện tiềm năng và cơ hội thị trường Bất động sản Ninh Thuận”  
Tệp đính kèm:
DT16682-1666686663061-46706470.doc
DT16682-1666686663061-46706470_converted(26.10.2022_08h47p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Trọng Lĩnh