Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 985/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Mở rộng một số tuyến đường ống hệ thống cấp nước Cầu Gãy - Đá Hang, xã Vĩnh Hải huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 985_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy