Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2008/VPUB-KTTH   Ngày ky´: 09/06/2020  
  Trích yếu: V/v tổ chức nạo vét hồ chứa chứa nước Bà Râu để tích nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.  
Tệp đính kèm:
1505-Vv thong nhat cac don vi tham gia nao vet ho Ra Rau de tich nuoc(nguyendinhtuan)(09.06.2020_11h09p15).doc
1505-Vv thong nhat cac don vi tham gia nao vet ho Ra Rau de tich nuoc(09.06.2020_16h08p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung