Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4809/KH-UBND   Ngày ky´: 03/11/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của năm 2022.  
Tệp đính kèm:
DT17244-1667442709110-40376579.doc
DT17244-1667442709110-40376579_converted(03.11.2022_16h05p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Tiến Thịnh