Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 836/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/06/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt danh sách hộ kinh doanh đủ điều kiện nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ninh Phước - đợt 1.  
Tệp đính kèm:
QDCT 836_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến