Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3656/KH-UBND   Ngày ky´: 22/08/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12956-1660817317097-50081454_nnminh-22-08-2022_11h18p05.docx
DT12956-1660817317097-50081454_nnminh-22-08-2022_11h18p05(22.08.2022_16h06p20)_signed.pdf
DT12956-1660817329147-39574406.docx(22.08.2022_16h48p11)_signed.pdf
DT12956-1660817329142-75495839_nguyenthithanhbinh-19-08-2022_12h21p57.docx(22.08.2022_16h48p27)_signed.pdf
DT12956-1660817329134-54638205_nguyenthithanhbinh-19-08-2022_12h18p25 _1_.docx(22.08.2022_16h48p43)_signed.pdf
Người cập nhật: Hồ Như Vương