Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1242/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/09/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT13870-1662450799699-46723631.doc
DT13870-1662450799699-46723631(07.09.2022_14h00p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn