Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 771/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/11/2021  
  Trích yếu: Về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030  
Tệp đính kèm:
DT19638-1637740564575-45179670.pdf
DT19638-1637740564511-99692344_lehuyen-26-11-2021_21h01p08.doc
DT19638-1637740564511-99692344_lehuyen-26-11-2021_21h01p08(27.11.2021_11h26p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung