Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 72/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 07/12/2022  
  Trích yếu: V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT19004-1669947359843-04690295.doc
DT19004-1669947359843-04690295_converted(07.12.2022_14h53p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc