Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 916/UBND-TCD   Ngày ky´: 15/03/2023  
  Trích yếu: V/v tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạmpháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT3650-1678841000470-44856666.docx
DT3650-1678841000470-44856666_converted(15.03.2023_09h18p17)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung