Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2319/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/12/2021  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Minh (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT20694-1639560514503-58134569.doc
DT20694-1639560514503-58134569_converted(15.12.2021_20h45p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh