Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1561/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/09/2020  
  Trích yếu: V/v điều chỉnh kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 1561_signed.pdf
Người cập nhật: Vũ Huy Hiệu