Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1252/KH-UBND   Ngày ky´: 04/04/2023  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP tỉnh Ninh Thuận năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT4821-1680428556093-18134764.doc
DT4821-1680428556093-18134764_converted(04.04.2023_07h32p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung