Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4440/KH-UBND   Ngày ky´: 25/10/2023  
  Trích yếu: V.v Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.  
Tệp đính kèm:
DT17227-1698120271627-56165624_nguyendinhtuan-24-10-2023_23h46p58.docx
DT17227-1698120271627-56165624_nguyendinhtuan-24-10-2023_23h46p58(25.10.2023_09h19p20)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh