Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3676/KH-UBND   Ngày ky´: 13/10/2020  
  Trích yếu: Về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4086-1602472083248.doc
DT4086-1602472083248(13.10.2020_11h04p54)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến