Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5077/KH-UBND   Ngày ky´: 21/11/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Ninh Thuận đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”  
Tệp đính kèm:
DT18143-1668673522948-82092369.doc
DT18143-1668673522948-82092369_converted(20.11.2022_20h29p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc