Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 793/TB-VPUB   Ngày ky´: 17/11/2022  
  Trích yếu: Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
11_Thongbao_VP_793_ngay_17112022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn