Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2164/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/11/2021  
  Trích yếu: Về việc điều chỉnh nội dung kinh phí tại phụ biểu chi tiết kèm theo Quyết định số 401/QĐ-UBND ngày 17/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT18991-1636872408483-61063926_nnminh-15-11-2021_13h45p46.doc
DT18991-1636872408483-61063926_nnminh-15-11-2021_13h45p46_converted(15.11.2021_20h39p28)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh