Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5997/KH-UBND   Ngày ky´: 02/11/2021  
  Trích yếu: V/v Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
DT18169-1635818999984-50869298_vominhtam-02-11-2021_18h00p35.doc
DT18169-1635818999984-50869298_vominhtam-02-11-2021_18h00p35_converted(02.11.2021_21h47p06)_signed.pdf
Người cập nhật: Võ Đức Trí