Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1144/QĐ-UBND   Ngày ky´: 29/08/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
Tệp đính kèm:
DT13950-1693205992178-58272846.doc
DT13950-1693205992178-58272846_converted(29.08.2023_10h28p53)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc