Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 403/QĐ-UBND   Ngày ky´: 28/03/2023  
  Trích yếu: V/v Giải quyết khiếu nại của bà Đào Thị Bé (lần hai)  
Tệp đính kèm:
DT4320-1679619000231-02312119_vominhtam-27-03-2023_22h32p57.docx
DT4320-1679619000231-02312119_vominhtam-27-03-2023_22h32p57_converted(28.03.2023_10h46p26)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh