Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 317/QĐ-UBND   Ngày ky´: 14/03/2023  
  Trích yếu: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT3490-1678671360677-88275173.doc
DT3490-1678671360677-88275173(14.03.2023_09h03p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Cao Thanh Tuấn