Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 340/TB-VPUB   Ngày ky´: 14/10/2022  
  Trích yếu: V/v Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT16152-1665811335089-98442699_vominhtam-16-10-2022_08h50p46.docx
DT16152-1665811335089-98442699_vominhtam-16-10-2022_08h50p46(16.10.2022_10h28p12)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm